भिजन-मिसन

भिजन/मिसन

स्वास्थ्य सेवा हरेक नेपालीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपाल सरकारले स्वदेशमा उब्जीएका जडिवुटिहरुको उपयोग गरी आफ्नै देशको मौलिक चिकित्सापद्धति द्धारा
रोगको जरैवाट उपचार गरि विरामी नागरिकको रोग उन्मुलन गर्ने योग तथा रसायन चिकित्सा द्धारा स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य कायम राख्न र उर्जावान जनशक्ति तयार गर्ने यस संस्थाको मिसन रहेको छ।

यस कार्यलयको कुल स्विकृत स्थाई दरवन्दीः- जम्मा ७ जना

1. आयुर्वेद चिकित्सक- १ जना । (कार्यालय प्रमुख)
2. कविराज- १ जना ।
3. सह-लेखापाल- १ जना ।
4. वैद्य -२ जना ।
5. औषधी कूटुवा-१ जना ।
6. कार्यालय सहयोगी १ जना ।

जम्माः ७जना
पदपूर्तिः६ जना
रिक्तः १जना (सह-लेखापाल)

हाल यस कार्यालयमा रहेकाः कुल कर्मचारी ८जना

स्थाईः६जना
करारः२जना (कार्यालय सहयोगी तथा अभ्याङ्ग कर्ता)

गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

Contact

© All Rights Reserved : Gulmi Ayurvedic Health Center, Website built by InfoxIT